• actualkey: wekelijkse
  • currentnieuwsbrief: 84604
  • currentteamplate: Wekelijkse 88
Aantal Euro 6-vrachtwagenkilometers in België bijna verdubbeld sinds invoering kilometerheffing

Aantal Euro 6-vrachtwagenkilometers in België bijna verdubbeld sinds invoering kilometerheffing

Het aandeel vrachtwagens met emissienorm Euro 6 (de minst vervuilende), in de gereden kilometers op de Belgische betalende wegen heeft eind vorig jaar de grens van vijftig procent overschreden. Bij de invoering van de kilometerheffing voor trucks met een maximaal toegelaten massa (MMT) van meer dan 3,5 ton, in april 2016, was dat aandeel nog 29,3 procent.
 
Euro 6-vrachtwagens moeten op betalende wegen in België minder betalen per kilometer dan meer vervuilende, oudere trucks. De uitstootnorm is, naast de MMT en de weg waarop de vrachtwagen rijdt, een van de drie parameters die de prijs per kilometer bepaalt.
Exact 50,9% van de betalende kilometers op de Belgische wegen werd in december 2017 afgelegd door Euro 6-vrachtwagens. Samen met Euro 5-trucks bedraagt het percentage 87%. Het Euro 6-aandeel in de betalende kilometers is sinds april 2016 gestaag gegroeid.
 
“Een van de gevolgen die de wetgever nastreefde door de tarieven voor de kilometerheffing ook afhankelijk te maken van de uitstootnorm, was een daling van de meest vervuilende vrachtwagens op onze wegen”, aldus Johan Schoups, van Viapass, de overheidsorganisatie die namens de drie gewesten de kilometerheffing coördineert en controleert. “Hoewel het lagere tarief voor minder vervuilende trucks zeker niet de enige reden is om een oude vrachtwagen te vervangen door een nieuwe, denken we wel dat het een reden is om dat sneller te doen.”
Febetra, een van de Belgische federaties van goederenvervoerders over de weg, deelt die mening. “De kilometerheffing zorgt voor een snellere vergroening van de vloot. Als je voor hetzelfde traject minder kilometerheffing moet betalen dan een concurrent met een oudere en meer vervuilende vrachtwagen, kun je lagere prijzen aanrekenen aan klanten of zelf meer overhouden”, meent directeur Philippe Degraef.
Ook Peter Brock, voorzitter van de afdeling trucks van automobielfederatie Febiac en tevens hoofd van Mercedes-Benz Trucks voor België en Luxemburg, ziet die evolutie. “Door de kilometerheffing hebben vooral bedrijven die veel betalende kilometers rijden hun oudere vrachtwagens versneld vervangen door nieuwe Euro 6-trucks. Hoewel het tariefverschil met Euro 5 in Vlaanderen en Brussel maximaal 2 cent bedraagt, betaal je toch een lager tarief per gereden kilometer op betalende wegen, verbruikt een Euro 6-vrachtwagen minder brandstof en heb je minder onderhoudskosten.”
 

Value Chain uw informatiekanaal

Seminars, Events & community bijeenkomsten

X